Här hittar ni svaren på de vanligaste frågorna

 

Hur lång räckvidd har jag på mina Whisperenheter?

Vi brukar räkna med en räckvidd på ca 50m i öppet fält.

 

Krävs det tillstånd att använda Whisperenheterna?

Nej, det är ett fritt frekvensband inom hela EU.

 

I vissa byggnader är räckvidden mindre?

Troligtvis är det en massa material i byggnaden som stör sändningen. Prova att byt kanal, är det fortfarande samma problem är det nog bara att inse att man inte kan räkna med samma räckvidd i denna speciella byggnad.

 

Fungerar min Whisperenhet med hörapparat?

Ja, om man använder en halsslinga. Se på vår hemsida under produkter och tillbehör. Halsslinga HL-01 kopplas in på samma sätt som den vanliga hörluren och ställer in hörapparaten i T-läge.

 

Kan man spela musik i sändaren (Vit)?

Ja, sändaren är konstruerad så att om man sätter i en minitele stereo uppfattar sändaren det som en linjesignal. Använd t.ex. kabeln till telefonen för högtalare och koppla till sändaren.  

 

Hur håller jag min Whisperenhet ren?

Använd lätt fuktad och ren trasa att torka av dina whisperenheter med.

 

Hur byter jag kanal i min Whisperenhet (Färgad)?

Håll in både + och – knappen samtidigt så att låset försvinner i displayen. Stega nu med + eller minus till den kanalen som du önskar. Efter ca: 5 sek syns låset igen och kanalen är nu låst. Om enheten blinkar är inte sändaren igång på samma kanal (vit) 

 

Vad har jag för garantier på min Whisperenhet?

Garantitid på Whisperenheterna är två år.Inga garantier gäller och inga skadeanspråk accepteras om: Enheten har använts på ett felaktigt sätt, ej heller om enheten inte är korrekt hanterad, eller om den inte har använts till det den är ämnad för.  

 

Hur många enheter kan man använda samtidigt?
Det finns ingen begränsning i antal mottagare som används till samma sändare.
Den enda begränsningen är antalet kanaler som används samtidigt.Vi har använt system inställt på fyra olika kanaler med 300 mottagare där man talat fyra olika språk samtidigt.
 
 
Vad händer om jag kommer till en plats där andra använder Whispers på samma kanal?
Håll in + och – knappen samtidigt och efter några sekunder så börjar kanalen att blinka i displayen samtidigt som låset försvinner. Ändra nu kanal, minst 4 steg bort ifrån de andra enheterna.
Exempel: Enheterna står inställda på kanal 1 och jag har störning, tryck på + och minus samtidigt och efter det blinkar så tryck på + för att gå upp till kanal 5. De enheter som har varit kopplade till din sändare på kanal 1 kommer nu automatiskt att gå över till din nya kanal d.v.s. kanal 5.
 
 
Hur höjer jag volymen på sändaren (vit)?
Använd + och – knappen för att höja respektive sänka volymen. Det finns 4 olika volym läge från mute upp till 8 staplar d.v.s. max volym.
 
 
Hur höjer jag volymen på mottagaren (färgad)?
Använd + och – knappen för att höja respektive sänka volymen. Det finns 8 olika volym läge från mute upp till 8 staplar d.v.s. max volym.
 
 
Hur länge jag förvänta mig att batterierna i min Whisperenhet varar?

Ca: 15 timmar för sändare(Vit) och
Ca: 20 timmar för mottagare(färgad)

 

Hur många gånger kan man ladda enheterna?

Man kan ladda enheterna över 2.000 ggr.

 

Jag har laddat över 2.000ggr och behöver byta batteri?

I och med att det är ett ingrepp i enheten måste de skickas in till oss för utbyte. Gör man det själv gäller inga garantier.

 

Vad är det för laddningskontakt?

Kontakten kallas för mikro USB

 

Kan jag ladda enheten via USB kabel till datorn?

Ja

 

Hur lång tid tar det att ladda en enhet?

Det tar ca: 6 timmar från helt tomt till fullt laddat batteri.

 

Någon av ladd stationerna i väskan verkar inte fungera?

Om man har provat att byta enhet som man ska ladda så har det troligtvis hänt något med laddaren och då måste vi få in enheten för service. Kontakta oss